billybird-logo-hemelrijk-noir« Les tables de pique-nique fourni par premier ministre acier poly sont livrés, sont grands et d’excellente qualité pour l’utilisation par nos hôtes. Les tables n’ont aucun entretien et qui permettra d’économiser énorme sur nos frais généraux. Parce que nous avons un climat pluvieux, nous apprécions que les tables de séchage très rapide et le sable ne collent pas. Moins de travail, moins de coûts et de valeur ajoutée pour notre budget. »-Ton Derks, Entrepreneur, parc ornithologique de Billy hemelrijk, Pays-Bas

Billybird-Logo-Hemelrijk-schwarz"Picknick-Tische zur Verfügung gestellt von Premier Poly Stahl geliefert werden, sind groß und von ausgezeichneter Qualität für die Nutzung durch unsere Gäste. Die Tabellen haben keine Wartung und das wird riesig auf unsere Overhead-Kosten sparen. Weil wir eine regnerische Klima haben, schätzen wir, dass die Tische sehr schnell trocknend und Sand nicht kleben. Weniger Arbeit, weniger Kosten und einen Mehrwert für unser Budget. "-Ton Derks, Unternehmer, Billy Vogelpark Hemelrijk, Niederlande

billybird-logo-hemelrijk-negro"Las mesas de picnic siempre por Premier acero poly se entregan, son grandes y de excelente calidad para el uso de nuestros huéspedes. Las mesas no tienen ningún mantenimiento y que ahorrará enormes en nuestros gastos. Porque tenemos un clima lluvioso, apreciamos que las mesas de secado muy rápido y la arena no se pegue. Menos trabajo, menos los costos y valor agregado para nuestro presupuesto. "-tonelada Derks, empresario, Billy Bird Park hemelrijk, Países Bajos

Na de Verenigde Staten, Canada en Mexico is Europa de eerst volgende halte voor Premier Polysteel. Vanuit Uden zal COF Europe exclusief de Europese klanten bedienen op het gebied van Commerciële buiten meubelen met 20 jaar garantie. Veiligheid en duurzaamheid staan hoog in het vaandel bij de ontwikkeling van de meubels. Alle materialen zijn getest en voldoen aan de vereiste normen.

COF Europe

Een bezoek aan de fabriek in Northwood I.A. heeft inzage gegeven in het kwalitatief vervaardigen van deze meubels. Het gehele proces van begin tot een eindproduct is bijgewoond en uitgelegd. Hierdoor kan de informatie kundig aan een klant worden overgebracht.

Hufterproof betekent zoveel als "bestand tegen vandalisme". De term wordt vooral toegepast op (de constructie van) gebouwen, van hun inrichting en (de bevestiging van) straatmeubilair en kunstwerken in de openbare ruimte. De volledig Nederlandstalige varianten van dit begrip (huftervast of hufterbestendig) zijn in de volksmond een stuk minder gangbaar.

Het laatste deel van het woord, proof, is naar analogie van bijvoorbeeld waterproof of foolproof uit de Engelse taal overgenomen.

Hufterproof is een term die midden jaren tachtig van de 20e eeuw voor het eerst gebruikt zou zijn, door het toenmalig bestuurslid van de Amsterdamse winkeliersvereniging Nieuwendijk, Han Reekers.

De maatregelen die getroffen moeten worden om objecten hufterproof te maken kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor het ontwerp en de kostprijs, waardoor uiteindelijk de realiseerbaarheid onder druk komt te staan. Ook de acceptatie van de objecten kan eronder leiden, want de kans is groot dat het uiteindelijke resultaat ook onpersoonlijker, killer en anoniemer wordt.

Als kritiek op hufterproof ontwerpen wordt weleens geopperd dat het de verkeerde aanpak is en niet de objecten veranderd moeten worden, maar het gedrag van de hufters moet worden aangepakt en dat hufterproof ontwerpen een bepaalde mate van tolerantie voor dit gedrag impliceert.